Komitet Naukowy | Komitet Naukowy |

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. n. o zdr. Monika Mak
Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Grażyna Gwizda
Katedra i Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Danuta Ochojska
Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
Facebook