Komitet Naukowy | Komitet Naukowy |
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS
Instytut Psychologii, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Błażej Smykowski, prof. UAM
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski
Katedra Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Danuta Ochojska
Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
dr Justyna Rynkiewicz
Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook