Terminy | Terminy - Terminy -
• do 13 października 2022 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 21 października 2022 r. – rejestracja tytułów wystąpień
• do 23 października 2022 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
27 października 2022 roku – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i psychoterapia w zaburzeniach psychicznych
• od 31 października 2022 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 7 listopada 2022 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 30 czerwca 2022 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo
Facebook