Informacje | Informacje |
18 stycznia 2021 r. – 8 kwietnia 2021 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 9 kwietnia 2021 r.– zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 27 kwietnia 2021 r.Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”
• do 5 maja 2021 r.– nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 5 maja 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook