II edycja | II edycja - II edycja -
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” odbyła się online 27 sierpnia 2021 r. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz osoby zainteresowaną podczas spotkania tematyką.Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. n. o zdr. Moniki Mak, dr. Łukasza Krzywoszańskiego, dr n. o zdr. Grażyny Gwizdy oraz Rymwida Solarczyka. Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego. Główną ideą wydarzenia była wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, a także propagowanie idei psychologii.

Goście Honorowi Konferencji:

 • dr n. o zdr. Grażyna Gwizda – Katedra i Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: Psychoterapia dzieci i młodzieży w dobie pandemii
 • dr hab. n. o zdr. Monika Mak – Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny
  Tytuł wystąpienia: Co z tym stresem, czyli krótka opowieść o lekceważeniu nauki
 • Rymwid Solarczyk – Lumine – Cyfrowy Gabinet
  Tytuł wystąpienia: Z kozetki przed komputer
 • dr Łukasz Krzywoszański – Katedra Psychologii Neurokognitywnej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Tytuł wystąpienia: Optymalizacja funkcjonalnej struktury czynności jako jeden z celów interwencji psychologicznych i psychoterapii

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS (Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. n. o zdr. Monika Mak (Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny)
 • dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula (Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)
 • dr n. o zdr. Grażyna Gwizda (Katedra i Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr Łukasz Krzywoszański (Katedra Psychologii Neurokognitywnej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr Danuta Ochojska (Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Sponsor: Lumine – Cyfrowy Gabinet

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” została zrealizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Facebook