Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia - aspekty teoretyczne i praktyczne” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia - aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Poznań/online, 27 kwietnia 2021 r.
 

Przedłużona rejestracja trwa do 20 kwietnia 2021 r.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”, która odbędzie się 27 kwietnia 2021 roku w Poznaniu. Celem Konferencji jest wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, propagowanie idei psychologii oraz prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich i własnych projektów naukowych.
W trakcie wydarzenia będzie możliwość merytorycznej dyskusji na takie tematy, jak m.in.:
• zaburzenia osobowości
• diagnoza i terapia chorób psychicznych
• neuropsychologia i psychologia kliniczna
• psychofizjologia
• metodologia i diagnoza psychologiczna
• psychologia społeczna
• psychologia emocji i motywacji, poznania, uczenia się
• psychopatologia emocji i osobowości
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” to wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz osób zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i branżowych, wymiany wiedzy i doświadczeń,  wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS – Instytut Psychologii, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie neuronauki i nowych technologii w diagnozowaniu i terapii zaburzeń lękowych

dr hab. Błażej Smykowski, prof. UAM – Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Strukturalny i funkcjonalny kryzys w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

Facebook