Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia - aspekty teoretyczne i praktyczne” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia - aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Poznań, 23 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemii w kraju jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”.

Nowy termin wydarzenia uzależniony będzie od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. O nowej dacie poinformujemy Państwa najszybciej jak to możliwe. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, pomimo że nie jest ona od nas zależna.

Prace nad publikacją rozdziałów do monografii naukowych będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac oraz oświadczeń autorów we wskazanym na stronie terminie. Publikacja ukaże się (online) we wrześniu 2020 roku. Termin nadsyłania prezentacji również ulegnie zmianie. Wszystkie Państwa zgłoszenia zachowują swoją ważność i przechodzą na nowy termin Konferencji.

Prosimy o wyrozumiałość. Niemniej jednak jesteśmy do Państwa dyspozycji, zarówno mailowo, jak i telefonicznie.

z poważaniem,
Kamil Maciąg
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”, która odbędzie się 23 kwietnia 2020 roku w Poznaniu. Celem Konferencji jest wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, propagowanie idei psychologii oraz prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich i własnych projektów naukowych.
W trakcie wydarzenia będzie możliwość merytorycznej dyskusji na takie tematy, jak m.in.:
• zaburzenia osobowości
• diagnoza i terapia chorób psychicznych
• neuropsychologia i psychologia kliniczna
• psychofizjologia
• metodologia i diagnoza psychologiczna
• psychologia społeczna
• psychologia emocji i motywacji, poznania, uczenia się
• psychopatologia emocji i osobowości
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” to wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz osób zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i branżowych, wymiany wiedzy i doświadczeń,  wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS – Instytut Psychologii, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie neuronauki i nowych technologii w diagnozowaniu i terapii zaburzeń lękowych

dr hab. Błażej Smykowski, prof. UAM – Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Strukturalny i funkcjonalny kryzys w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

Facebook